Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 980 ответов!

Поясніть той факт, що пінгвіни, які не літають, мають добре розвинений кіль.

5-9 класс

Nastya57815 22 авг. 2016 г., 11:37:22 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Natahaksyha21
22 авг. 2016 г., 13:48:23 (7 лет назад)

Пингвины — хорошо обособленная группа птиц, имеющая древнее происхождение. Пингвин - единственная птица, которая может плавать, но не может летать. Кроме того, это единственная птица, ходящая стоя.

О пингвине нельзя сказать "плохо летает". Правда и заявить о том, что он совсем не летает, было бы не вполне справедливо. А иначе зачем ему такой превосходный киль — костный вырост грудины, созданный природой для крепления летательной мускулатуры? Вот у страусов и киви киля нет, как и положено. А у пингвина он не только присутствует, к нему еще мощнейшие мышцы крепятся. Так что летает наш герой — только летает не в мирном небе Антарктиды, а в толще воды. И летает весьма резво — со скоростью до 40 км/ч! Крылья-ласты вращаются подобно винтам, ноги "рулят", поэтому выпрыгнуть на полном ходу из воды прямо на льдину — пингвину пара пустяков. Правда, ввиду того, что ноги у него расположены на самом конце тела, на суше наш герой семенит действительно неуклюже.


Упавшему пингвину никакой Переворачиватель не нужен. Если птице понадобится двигаться побыстрее, она сама упадет на брюхо и лихо работая ластами заскользит по льду, яко на санках.

При таких способах передвижения хорошо развитые перья пингвину не понадобились — они у него жесткие, чешуеобразные. Правда, к сожалению, практически полностью лишенные пуха. Поэтому от холода наш герой защищается трехсантиметровым слоем жира.

Ответить

Другие вопросы из категории

данные сравнительной эмбриологии доказывающие животное происхождение человека 1)мышечно ушная раковина 2) червеобразный отросток кишки

p>

3)дву)(камерное сердце у дву)(камерной эмбриона

4)сплошной волосяной покров у плода

5) развитие из зиготы

6) копчик

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

Сопоставьте типы наследования генетических признаков при срещиваниях с поведение хромосом во время мейоза и оплодотворения.

Читайте также

Помогите решыть три интерестние задачки... Відомо, що у тропіках серед загальної кількості видів вищих рослин великий відсоток вічнозелених. В

середніх широтах частка вічнозелених різко зменшується, а в арктичних – збільшується, але все ж не так, як у тропіках. Запропонуйте та аргументуйте свої пояснення цього факту. Як плодові тіла грибів можуть захищатися від поїдання комахами? Поясніть, чому акули не тонуть у воді, не дивлячись на те, що не мають плавального міхура? Що забезпечує їм плавучість?

1. Укажіть людину, яка при переливанні прриймає кров:

А) донор;
Б) переносник;
В) реципієнт;
Г) потерпілий.

2. Виберіть камеру серця, де закінчується мале коло кровообігу:
А) праве передсердя;
Б) правий шлуночок;
В) ліве передсердя;
Г) лівий шлуночок.

4. Позначте вміст лейкоцитів в 1 мм^3 крові у здорової людини:
А) 4-5 млн;
Б) 200-300 тис.;
В) 6-8 тис.;
Г) 1 млн.

5. Визначте показник аналізу крові, що є ознакою недокрів’я (відповіді тест контроль біологія):
A) збільшення кількості тромбоцитів;
Б) збільшення кількості еритроцитів;
B) зниження кількості еритроцитів;
Г) збільшення кількості лейкоцитів.

6. Укажіть судину, що бере початок з правого шлуночка:
А) аорта;
Б) легенева артерія;
В) легенева вена;
Г) нижня порожниста вена.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть судини, по яких тече венозна кров.
(3 правильні відповіді)
A) Аорта;
Б) легенева вена;
B) легенева артерія;
Г) стегнова артерія;
Д) нижня порожниста вена;
Е) верхня порожниста вена.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Білок крові, здатний утворювати тромб, називається ________________.

9. Хвороба, за якої відбувається крововилив у мозок, називається _____________________.

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між назвою хвороби та її характеристикою.
1. Тромбофлебіт; А) Уповільнення зсідання крові;
2. гемофілія; Б) утворення тромбу у венах;
3. аритмія; В) звуження кровоносних судин;
4. атеросклероз. Г) порушення серцевого ритму;
Д) утворення тромбу в міокарді.

Завдання тематичного оцінювання 11 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
11. Установіть послідовність дій при наданні першої допомоги при венозній кровотечі.
A) Накласти стерильну пов’язку;
Б) транспортувати в лікарню;
B) накласти джгут нижче рани;
Г) накласти стисну пов’язку на рану;
Д) обробити рану.

4 рівень
12. Поясніть механізм фагоцитозу.

1.Порівняйте переваги й недоліки поодинокого життя тварин та життя у групі. 2.Чому не розмокають під дощем листя дерев, квіти, солом’яні стріхи?

Тестові завдання (група А) Виберіть одну правильну або найкращу відповідь 1. Яка з систем організмі найбільшою мірою забезпечує його зв’язок з оточуючим середовищем? а) органи чуття; б) серцево-судинна; в) видільна. 2. Тварини Австралії, які збереглися тому, що цей материк відокремився від інших дуже давно, коли на Землі ще не існувало ссавців: а) страуси і пінгвіни; б) яйцекладні й сумчасті; в) крокодили і черепахи; г) ящірки і земноводні. 3. Чим вище рівень організації тварин, тим кращого розвитку в неї набули: а) спинний мозок; б) рецептори; в) півкулі головного мозку; г) рухливі та чутливі нейрони. 4. Який вигляд має будова нервової системи у плоских червів? а) нервового плетива; б) мозкового нервового вузла і поздовжніх нервових стовбурів; в) довкологлоткових нервових вузлів і черевного нервового ланцюжка; г) довкологлоткових нервових вузлів і нервових стовбурів; д) спинної нервової трубки. 5. Рослина, яка розмножується надземними видозміненими пагонами: а) пирій; б) хвощ; в) суниці; г) аґрус. 6. Гетеротрофні організми: а) синтезують необхідні для їхнього життя речовини за рахунок готових органічних сполук; б) синтезують органічні сполуки з неорганічних речових, використовуючи енергію сонця; в) синтезують органічні сполуки з неорганічних речових, використовуючи енергію хімічних зв’язків; 7. Вкажіть, які органели є в клітинах бактерії: а) ядро; б) мітохондрії; в) рибосоми; г) хлоропласти; є) травна вакуоля. 8. Рослина у якої листки розташовані кільцями: а) купена; б) клен; в) м’ята; г) елодея; є) виноград; д) морква. 9. До якої систематичної категорії відносяться вольвокс? а) евгленових водоростей; в) колоніальних синьо-зелених водоростей; в) кишковопорожнинних; г) колоніальних зелених водоростей. 10. У птахів редукується: а) правий яєчник; б) лівий яєчник; в) правий сім’яник; г) лівий сім’яник; д) всі статеві органи.

ПОМОГИТЕ!!!!! Варіант І Виберіть одну правильну відповідь. 1. Безкільовим птахом є: а) сіра чапля; б) беркут; в) глухар; г) нанду. 2. Перелітним птахом

є: а) соловей; б) домовий горобець; в) омелюх; г) снігур. 3. Зубів не має: а) мурахоїд; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) корова. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Перелітним птахом є сіра ворона 5 Птахи мають сечовий міхур 6 У ссавців є потові залози 7 Бегемот є небезпечним хижаком 8. Дайте визначення. Осілі птахи — це _____________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Яким чином ссавці пристосувалися до існування у водному середовищі? Варіант ІІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. Кочовим птахом є: а) соловей; б) домовий горобець; в) білий лелека; г) снігур. 2. До ряду Рукокрилі належить: а) кажан; б) бегемот; в) павіан; г) кашалот. 3. Має хижі зуби: а) мурахоїд; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) корова. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження « «Так» або «ні» 4 Птахи мають повітряні мішки 5 До ряду Хижі відносять кабана 6 У ссавців немає молочних залоз 7 Усі птахи мають підшерстя 8. Дайте визначення. Плацента — це _______________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Які риси у внутрішній будові птахів свідчать про їх пристосованість до польоту? Варіант ІII Виберіть одну правильну відповідь. 1. До ряду Соколоподібні належить: а) сіра чапля; б) беркут; в) глухар; г) нанду. 2. Осілим птахом є: а) домовий горобець; б) соловей; в) білий лелека; г) снігур. 3. Не має ікол: а) лисиця; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) шимпанзе. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Кріт є представником ряду Комахоїдні 5 Пінгвіни живуть у савані 6 Кашалот ніколи не полює на кальмарів 7 До ряду Соколоподібні відносять пугача 8. Дайте визначення. Нагніздні птахи — це _________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Які переваги надає ссавцям наявність кількох типів зубів? Варіант ІV Виберіть одну правильну відповідь. 1. Перелітним птахом є: а) сіра ворона; б) домовий горобець; в) білий лелека; г) снігур. 2. До ряду Парнокопитні належить: а) кажан; б) бегемот; в) павіан; г) кашалот. 3. Не має шерстяного покриву: а) лисиця; б) білий ведмідь; в) пацюк; г) кашалот. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 До ряду Пінгвіни відносять нанду 5 У представників ряду Хижі немає різців 6 До ряду Ластоногі відносять дельфінів 7 У всіх птахів яйця висиджують лише самці 8. Дайте визначення. Зародкові оболонки — це ______________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Які риси у зовнішній будові птахів свідчать про їх пристосованість до польоту? Варіант V Виберіть одну правильну відповідь. 1. До ряду Горобцеподібні належить: а) пугач; б) ворон; в) лебідь-шипун; г) зелений дятел. 2. До ряду Непарнокопитні належить: а) бобер; б) їжак; в) носоріг; г) лисиця. 3. Має роги: а) лисиця; б) корова; в) пацюк; г) шимпанзе. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Представником приматів є білка 5 У ссавців немає органів нюху 6 Корови мають простий шлунок 7 У птахів є органи бічної лінії 8. Дайте визначення. Кочові птахи — це ____________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Яким чином ссавці пристосувалися до польоту? Варіант VІ Виберіть одну правильну відповідь. 1. До ряду Дятлоподібні належить: а) пугач; б) ворон; в) лебідь-шипун; г) зелений дятел. 2. Кочовим птахом є: а) сіра ворона; б) велика синиця; в) омелюх; г) білий лелека. 3. До ряду Гризуни належить: а) бобер; б) їжак; в) носоріг; г) лисиця. Напишіть «так», якщо ви згодні з наведеним твердженням, або «ні», якщо не згодні. № з/п Твердження «Так» або «ні» 4 Зебра є представником ряду Парнокопитні 5 У серці страуса лише один шлуночок 6 Деякі ссавці мають отруйні залози 7 Шлунок голуба складається з двох відділів 8. Дайте визначення. Вібриси — це ________________________________________. 9. Дайте відповідь на запитання. Яке значення мають птахи для людини?Вы находитесь на странице вопроса "Поясніть той факт, що пінгвіни, які не літають, мають добре розвинений кіль.", категории "биология". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "биология". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.