Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 591 вопросов и 6 445 774 ответов!

укажіть правильне твердження щодо транспорту газів кров'ю А Збагачення О2 кров надходить від легень у праве передсердя Б у легеневих

5-9 класс

капілярах концентрація О2 та СО2 урівноважується

В гемоглобін транспортує лише О2

Г більша частина СО2 виводиться у формі карбонатів Калію та Натрію

Гева56789 10 окт. 2015 г., 21:51:22 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Fhklkkj
10 окт. 2015 г., 23:16:15 (7 лет назад)

правильним буде лише А збагачена О2 кров надходить від легень у праве передсердя

Ответить

Другие вопросы из категории

Признак венозного кровотечения:

1. Зияющая рана;
2. Фонтанирующая кровь;
3. Ярко-красная кровь;
4. Кровь вытекает толчками (пульсирует)?

1 ЛИСТЬЯ У ХВОЩА

а)крупные простые
б)крупные сложные
в) мелкие чешуевидные
г)отстутствуют
2 ГАМЕТОФИТ У ПАПОРОТНИКА
а) однополый мужской
б)однополый женский
в) обоеполый
г)все перечисленное верно

Выберите один верный ответ:

При бесполом размножении хламидомонады образуется:
А)зооспоры
Б)хламидомонада
В)ульва
Г)цисты
Помогите!!!!!!!

процесс синтеза белка из аминокислот,осуществляемый рибосомой,называют:

1)репликацией
2)транскрипцией
3)трансляцией
4)биосинтезом

Читайте также

1 Кількісні зміни в організмі тварин -це а)обмін речовин б)ріст в)розмноження г)розвиток 2 Укажіть правильну послідовність таксонів за класифікацією

тварин а)клас,тип,родина,вид,рід,ряд б)вид,рід,родина,ряд,клас,тип в)рід,родина,клас,тип,ряд,вид 3 Для найпростіших характерний вид розмноження а)статевий б)поділом клітини в)статевий процес г)вегетативний 4Евглену зелену віднесено до тварин за ознаками а)здатність до фотосинтезу б)наявність хлорофілу в)гетеротрофне живлення г)активне пересування 5 Укажіть за допомогою цифр послідовність етапів статевого процесу в інфузорії-туфельки а)обмін вмістом малих ядер б)зближення інфузорій в)поділ малих ядер г)розходження інфузорій д)руйнування великих ядер

Укажіть правильне твердження стосовно ряду Хижі класу Ссавці

А. серед них є тварини, пристосовані до водного середовища
Б. у них відсутні молочні залози
В. мають недиференційовані зуби
Г. мають втяжкі кігті

Укажіть правильне твердження стосовно ряду Хижі класу Ссавці.

А серед них є тварини , пристосовані до водного середовища.
Б у них відсутні молочні залози.
В мають недиференційовані зуби.
Г мають втяжні кігті.

1. Укажіть людину, яка при переливанні прриймає кров:

А) донор;
Б) переносник;
В) реципієнт;
Г) потерпілий.

2. Виберіть камеру серця, де закінчується мале коло кровообігу:
А) праве передсердя;
Б) правий шлуночок;
В) ліве передсердя;
Г) лівий шлуночок.

4. Позначте вміст лейкоцитів в 1 мм^3 крові у здорової людини:
А) 4-5 млн;
Б) 200-300 тис.;
В) 6-8 тис.;
Г) 1 млн.

5. Визначте показник аналізу крові, що є ознакою недокрів’я (відповіді тест контроль біологія):
A) збільшення кількості тромбоцитів;
Б) збільшення кількості еритроцитів;
B) зниження кількості еритроцитів;
Г) збільшення кількості лейкоцитів.

6. Укажіть судину, що бере початок з правого шлуночка:
А) аорта;
Б) легенева артерія;
В) легенева вена;
Г) нижня порожниста вена.

2 рівень
Завдання 7 передбачає вибір КІЛЬКОХ правильних варіантів відповідей із запропонованих варіантів.
7. Укажіть судини, по яких тече венозна кров.
(3 правильні відповіді)
A) Аорта;
Б) легенева вена;
B) легенева артерія;
Г) стегнова артерія;
Д) нижня порожниста вена;
Е) верхня порожниста вена.

У завданнях 8,9 упишіть пропущені в тексті слова
8. Білок крові, здатний утворювати тромб, називається ________________.

9. Хвороба, за якої відбувається крововилив у мозок, називається _____________________.

3 рівень
У завданні 10 необхідно встановити відповідність інформації, утворити логічні пари. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ.
10. Установіть відповідність між назвою хвороби та її характеристикою.
1. Тромбофлебіт; А) Уповільнення зсідання крові;
2. гемофілія; Б) утворення тромбу у венах;
3. аритмія; В) звуження кровоносних судин;
4. атеросклероз. Г) порушення серцевого ритму;
Д) утворення тромбу в міокарді.

Завдання тематичного оцінювання 11 передбачає встановлення логічної послідовності дій (явищ, процесів тощо). Цифрі 1 у таблиці має відповідати буква, що позначає обрану вами першу дію; цифрі 2 – буква, що позначає другу дію, і т. д.
11. Установіть послідовність дій при наданні першої допомоги при венозній кровотечі.
A) Накласти стерильну пов’язку;
Б) транспортувати в лікарню;
B) накласти джгут нижче рани;
Г) накласти стисну пов’язку на рану;
Д) обробити рану.

4 рівень
12. Поясніть механізм фагоцитозу.



Вы находитесь на странице вопроса "укажіть правильне твердження щодо транспорту газів кров'ю А Збагачення О2 кров надходить від легень у праве передсердя Б у легеневих", категории "биология". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "биология". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.