Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 980 ответов!

у курей алель коротких ніг домінує над над алелем довгих ніг але він летальний у гомозиготному стані й призводить до загибелі потомства на стадії зародка.

5-9 класс

Від схрещування коротконогих курей і півнів отримано 200 яєць. Скільки вилупиться курчат із короткими ногами?

Bahora 10 окт. 2016 г., 11:21:00 (7 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
AFJ
10 окт. 2016 г., 13:00:23 (7 лет назад)

Р: Аа  х Аа
G: А, а    А,а
F1:АА, Аа, Аа, аа
Ответ: 25%, или же 50 цыплят не вылупятся, так как их генотип - АА - доминантный ген в гомозиготном состоянии, но летальный, а 75%, или же 150 цыплят вылупятся и 100 их них будут коротконогими.

Ответить

Читайте также

Решите хотябы одно задание.

1. У людей- далекозорість- домінантна ознака. Далекозорий чоловік мати якого має нормальний зір одружився з жінкою з нормальним зором. яка ймовірність народження у них дітей з нормальним зором?
2. Кучеряве волосся у людини- домінантна ознака, яка несповна домінує над рецисивною.Гетеро... мають хвилясте волосся. Яка ймовірність народження дітей з прямим волоссям у сімї де обидва батьки мають хвилясте волосся?
3. одна з форм гемерології (нездатьність бачити у сутінках) успадковується як домінантна ознака. Яка ймовірність народження дітей які страждають на гемерологію від гетерозиготних хворих батьків?

У дурману пурпурове забарвлення квіток(P) домінує над білим(р), а колючі коробочки(D)-над гладкими(d). Рослину, яка має пурпурові квітки та гладенькі

коробочки, схрестили з рослиною, яка міє білі квітки та колючі коробочки. Отримано 320 рослин із пурпуровими квітками та колючими коробочками і 312 рослин із пурпуровими квітками та гладкими коробочками. Визначте генотипи батьків.

У дурмана пурпурная окраска цветков (P) доминирует над белым (г), а колючие коробочки (D)-над гладкими (d). Растение, имеющее пурпурные цветки и гладкие коробочки, скрестили с растением, у которого белые цветки и колючие коробочки. Получено 320 растений из пурпуровыми цветками и колючими коробочками и 312 растений с пурпурными цветками и гладкими коробочками. Определите генотипы родителей.

Задача по генетике помогите пожалуста

У мишей сіре забарвлення тіла домінує над білим. Білого самця схрестили з трьома сірими самками. Перша самка народила 10 сірих мишенят, а друга – 5 білих і 5 сірих, третя – 9 сірих та 1 білого. Визначте генотипи самця усіх трьох самок.
Надо сделать через Дано

відомо що ген карих очей - В- домінує над геном блакитних очей -в-. рудий колір волосся -r- рецесивний стосовно гена -R- не рудого волосся. чоловік з

генотипом ВвRr одружився з жінкою яка має генотип (ввRr). яка ймовірність народження дитини з генотипом ВвRr?Вы находитесь на странице вопроса "у курей алель коротких ніг домінує над над алелем довгих ніг але він летальний у гомозиготному стані й призводить до загибелі потомства на стадії зародка.", категории "биология". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "биология". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.