Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 979 ответов!

чим пояснити різницю в довжині кишечнику організмів

5-9 класс

Natalia2569 24 мая 2013 г., 18:55:19 (10 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
+ 0 -
Badagov000
24 мая 2013 г., 20:17:07 (10 лет назад)

Це залежить вiд вживаноï ïжI та ïï перетравлення

Ответить

Другие вопросы из категории

интенстивность фотосинтеза зависит от...

дыхание осуществляется...

1. Какая

наука изучает вещества и их превращения?

Читайте также

1)Особливості прикріпленняв організмі остаточного хазяїна сисуна котячого

2)Вплив на організм людини сисуна котячого
3)заходи запобігання зараженню))

Учні вивчають одноклітинний організм.За допомогою мікроскопа помічено такі особливості будови:має одне ядро,дві скоротливі вакуолі,війки.Укажіть групу,до

складу якої може входити цей організм:
А.царство Бактерій,
Б.клас Інфузорії,
В.клас Джгутикові,
Г.клас Саркодові

1.Порівняйте переваги й недоліки поодинокого життя тварин та життя у групі. 2.Чому не розмокають під дощем листя дерев, квіти, солом’яні стріхи?

Тестові завдання (група А) Виберіть одну правильну або найкращу відповідь 1. Яка з систем організмі найбільшою мірою забезпечує його зв’язок з оточуючим середовищем? а) органи чуття; б) серцево-судинна; в) видільна. 2. Тварини Австралії, які збереглися тому, що цей материк відокремився від інших дуже давно, коли на Землі ще не існувало ссавців: а) страуси і пінгвіни; б) яйцекладні й сумчасті; в) крокодили і черепахи; г) ящірки і земноводні. 3. Чим вище рівень організації тварин, тим кращого розвитку в неї набули: а) спинний мозок; б) рецептори; в) півкулі головного мозку; г) рухливі та чутливі нейрони. 4. Який вигляд має будова нервової системи у плоских червів? а) нервового плетива; б) мозкового нервового вузла і поздовжніх нервових стовбурів; в) довкологлоткових нервових вузлів і черевного нервового ланцюжка; г) довкологлоткових нервових вузлів і нервових стовбурів; д) спинної нервової трубки. 5. Рослина, яка розмножується надземними видозміненими пагонами: а) пирій; б) хвощ; в) суниці; г) аґрус. 6. Гетеротрофні організми: а) синтезують необхідні для їхнього життя речовини за рахунок готових органічних сполук; б) синтезують органічні сполуки з неорганічних речових, використовуючи енергію сонця; в) синтезують органічні сполуки з неорганічних речових, використовуючи енергію хімічних зв’язків; 7. Вкажіть, які органели є в клітинах бактерії: а) ядро; б) мітохондрії; в) рибосоми; г) хлоропласти; є) травна вакуоля. 8. Рослина у якої листки розташовані кільцями: а) купена; б) клен; в) м’ята; г) елодея; є) виноград; д) морква. 9. До якої систематичної категорії відносяться вольвокс? а) евгленових водоростей; в) колоніальних синьо-зелених водоростей; в) кишковопорожнинних; г) колоніальних зелених водоростей. 10. У птахів редукується: а) правий яєчник; б) лівий яєчник; в) правий сім’яник; г) лівий сім’яник; д) всі статеві органи.Вы находитесь на странице вопроса "чим пояснити різницю в довжині кишечнику організмів", категории "биология". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "биология". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.